Το σχολείο μας

Σχεδιάστε την αρχική σελίδα και τη σελίδα με τις γενικές πληροφορίες όπως θέλετε και μπορείτε. Βάλτε τουλάχιστον μια παράγραφο. Στην αρχική ορίστε χαρακτηριστική εικόνα….